Budapeşte Eğitim Müşavirliği

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

 • Bakaya durumdayım. Ne yapmalıyım?

  Müşavirliğimizden temin edeceğiniz "Bakaya ifade tutanağını" doldurarak güncel öğrenci belgenizle beraer Müşavirliğimize sunmanız durumunda,tutanak Bakayalığınızın kaldırılması için askerlik şubenize iletilecektir. Bakaya kaldırma işleminin yapılabilmesi için Müşavirliğimizde Özel Öğrencilik dosyanızın halihazırda açık ve güncel olması gerekmektedir

 • İşçi statüsüne geçiyorum/geçtim. Ne yapmalıyım?

  Müşavirliğimize bir yazı göndererek mutlaka dosyanızı kapattırın.

 • Öğrenimimi tamamlamadan okuldan ayrılırsam ne yapmalıyım?

  Müşavirliğimizin budapeste@meb.gov.tr e-posta adresine dosyanızın kapatılmasını istediğinize dair bir mail atmanız gerekmektedir.

 • Öğrenimimi tamamlayınca ne yapmalıyım?

  Müşavirliğimizin budapeste@meb.gov.tr e-posta adresine dosyanızın kapatılmasını istediğinize dair bir mail atmanız gerekmektedir.

 • Özel öğrencilik tanıma fişi elime ulaştı. Bu durumda başvurum askerlik şubeme iletildi mi? Yoksa benim ayrıca burada askerlik erteleme işlemi için başvurmam gerekiyor mu?

  Askerlik ertelem işlemi, özel öğrencilik dosyası açıldıktan sonra yapılabilir. Bunun için gerekli olan dilekçeleri ıslak imzalı olarak Müşavirliğimize ilettikten sonra Askerlik erteleme belgeleriniz askerlik şubenize gönderilir.

 • Dil eğitimi ile askerliğimi ne kadar erteleyebilirim?

  Dil eğitimi alırken en fazla 12+6 olmak üzere toplam 18 ay erteleme yapılabilir. Bu süre hesaplanırken dil eğitiminize başladığınız tarih dikkate alınır. Dil okuluna başlarken 12 aylık erteleme yapılır. 12 ay sonunda halen dil okulunda kaydınız devam ediyorsa 6 ay daha uzatma yapılabilir. En fazla, toplam 18 ay uzatma yapabilirsiniz. Bundan sonra lisans ya da yüksek lisans eğitiminize başlamanız gerekir. Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehir Yönetmeliği 12.Madde 1.Fıkra (ç) bendine göre; "yurt içi veya yurt dışında lisansüstü öğrenim için bilimsel hazırlık veya yabancı dil eğitimi alması ilgili üniversite yönetmeliğinde zorunlu olan yükümlülerin sevkleri, tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen süreler kadar tehir edilebilir. Bir lisansüstü eğiitm amacına yönelik olmayan, tamamen yükümlünün kendi isteğine bağlı olarak yurt içinde veya yrt dışında yapılan özel dil eğitimlerinden dolayı, sevk tehir işlemi yapılmaz."

 • Askerliği uzatmak için illa dil eğitimi görmek veya üniversite öğrenimi görmek mi gerekiyor? Mesela bilgisayar eğitimi görüp askerliği uzatabilir miyim?

  Dil eğitimi ya da lisans ve üstü eğitim programları ile askerliğinizi erteleyebilirsiniz. Ancak, bilgisayar vs. gibi kurslarla mümkün değildir.

 • Kimlerin öğrenciliği tanınmaz?

  -Öğrenim görülecek ülkece tanınmamış olan kurumlarda öğrenim görenlerin,

  -Devam zorunluluğu olmayan, açık öğretim yapan, uzaktan öğretim yapan üniversitelerde veya kurumlarda kayıtlı olanların,

  -Askerlik ertelenemediğinden, askerliğini yapmamış olanlardan bitirdikleri öğrenim seviyesi ile aynı veya daha alt seviyede bir öğrenim görmek isteyenlerin(Askeralma Yönergesi),

  -Eksik belge ile başvuranların,

  -Macaristan Devleti tarafından tanınmayan yükseköğretim kurumlarında okuyanların,

  -Her eğitim dönemi için yeterli devamlılığı sağlamayanların,

  -Devlet memuru olanların (Devlet memuru ya istifa etmeli ya da ücretsiz izne ayrılmalıdır),

  -En son bitirdikleri seviye ile aynı veya daha alt bir seviyede öğrenim gören ve askerliğini yapmamış erkek öğrencilerin (2 yıllık yükseköğretimi bitirip tekrar 2 yıllık yükseköğretimde okuyanların veya 4 yıllık yükseköğretimi bitirip 4 ya da 2/3 yıllık yükseköğretimde okuyanların),

  -Askerlikle ilgili sorunu olan erkek öğrencilerin,

  -Ülke için zararlı sayılan hareketlerde bulunan öğrencilerin,

  -Zorunlu hizmetle yükümlü olup, hizmetinin karşılığını ödemeyen öğrencilerin,

  -İki yıl üst üste başarısız olanların,

  -Azami öğrenme süresini aşan öğrencilerin,

  -Öğrencilik dışında bir işle meşguliyeti bulunanların.

 • Kimlerin, hangi durumlarda öğrencilik ile ilişiği kesilir?

  -Lisans öğrenimi görenlerin 29, lisans üstü öğrenim görenlerin 35 yaşını doldurdukları yılın sonunda,

  -Öğrenimini tamamlayanların,

  -İki yıl üst üste başarısız duruma düşenlerin,

  -Öğrenimi bırakanların,

  -Öğrenime devam etmeyenlerin,

  -Öğrenim durumunu belgelendirmeyenlerin,

  -Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya öğrencilik onur ve saygınlığını kıracak harekette bulunanların,

  -Mevzuata göre ülke için zararı sayılan fiil ve hareketlerde bulunan veya bu çeşit faaliyetlere katıldıkları belirlenenlerin,

  -Öğrenim gördüğü kurumun kurallarına aykırı hareketinden dolayı öğrenim kurumu ile ilişiği kesilenlerin,

  -Bölgesinde bulunduğu Büyükelçiliğin, Müşavirliğin ve Konsolosluğun talimatını dinlememekte ısrar edenlerin,

  -Öğrencilik dışında bir işle meşgul olanların (Askeralma Yönergesi, ilgili yönetmelik) ilişikleri kesilir.

 • Doktora diplomamın denkliğini nerede yaptırabilirim?

  Yurtdışında alınan doktora ünvan denkliği, e devlet hizmeti üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

 • Ön lisans/Lisans/Master/Doktora diplomamın denkliğini nerede yaptırabilirim?

  Yükseköğretim diplomalarının denkliği sadece Türkiye'de ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlı Denklik Birimi tarafından yapılmaktadır.

 • Askerlik/yedek subay kararımı nasıl aldırabilirim?

  Yurtdışında Konsolosluğumuza, yurt içinde Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Dairesi Başkanlığına başvurabilirsiniz.

 • Öğrenci dosyam açık. Lisans eğitimimi tamamladım. lisansüstü eğitime başladım/başlıyorum. Dosyamın devamı için ne yapmalıyım?

  Master/Doktora eğiitmine tamgün öğrenci olarak kabul edildiğinize veya eğitiminizi tamgün olarak sürdürdüğünüze dair okul yazısının aslı, askerlik kararınız ve yükseköğretim diplomanızın denkliği ile birlikte Müşavirliğimize şahsen ya da posta yolu ile başvurunuz.

 • Öğrenci dosyam açık. Askerliğim tecil mi tehir mi edilecek?

  Ön lisans ve lisans eğiimi görüyorsanız TECİL, lisansüstü eğiitm görüyor iseniz SEVK TEHİR UZATIMI yapılacak.

  TECİL: Ön lisans vey Lisans seviyesinde öğrenim görmekte iseniz her öğretim yılı başında, Temmuz,Ağustos, Eylül aylarında Müşavirliğimize bir dilekçe ile başvurarak askerliğinizin tecil ettirilmesini isteyiniz.Dilekçenizle beraber öğrenim gördüğünüz okuldan alacağınız yeni döneme kayıt belgesini gönderiniz. Bunun üzerine Müşavirliğimizce düzenlenen Askerlik Tecil Belgesi, Türkiye'deki Askerlik şubenize gönderilecektir.

  SEVK TEHİR UZATIMI: Yüksek Lisans-Doktora derecenizi verilen süre içerisinde alamayacaksanız, sevk tehir sürenizin bitiminden en az iki ay önce Müşavirliğimize bir dilekçe ve öğrenim gördüğünüz dal, derece ve bu dereceye başlama tarihinizi ve tamgün öğrenci olduğunuzu belgeleyen, bu dereceyi almakta gecikme sebeplerini ve dereceyi alacağınız tahmini tarihi bildiren resmi bir okul yazısı ile başvurarak sevk tehir uzatımı isteyiniz.

 • Öğrencilik dosyam kapatıldıktan sonra askerlik ve pasaport işlemlerimi nerede yaptırabilirim?

  Çalışmaya başlamış iseniz Konsolosluğumuza başvurarak işlemlerinizi işçi statüsünde devam ettirebilirsiniz.

 • Askerlik ve pasaport işlemlerini kaç yıl süreyle devam ettirebilirim?

  -Dil öğrenimi için 1 yıl süre verilir. Özüre dayalı olarak bu süre 6 ay uzatılabilir.

  -Hazırlık veya telfai öğrenimi yapanlara, okullarınca gerekli görülen süre kadar izin verilir. Hazırlık sınıfları ile intibak programlarında geçirilen süreler, azami öğrencilik sürelerine dahil değildir. (İlgili yönetmelik; Askeralma Yönergesi Md:15)

  -Lisans öğrenimi için okulların normal süresi kadar izin verilir. Özüre dayalı olarak bu süre 2 yıl uzatılabilir.

  -Yüksek lisans öğrenimi için 2 yıl süre tanınır. Özüre dayalı olarak bu süre 1 yıl uzatılabilir.

  -Doktora düzeyindeki öğrenimler için 3 yıl süre tanınır. Özüre dayalı olarak bu süre 2 yıl uzatılabilir. Kayıtları dondurulanların bu süreleri, tam yıla tamamlanarak azami öğrencilik süresine eklenir. Bu süre, iki yılı veya dört dönemi geçemez. (Askeralma Yönergesi)

  -Lisans seviyesinde 29 yaş ve Lisans üstü seviyede 35 yaş sonuna kadar öğrenimini tamamlamayanların askerlik ve pasaport işlemlerinin Müşavirliğimizce yapılması mümkün olmamaktadır.

 • Pasaport süremi nasıl uzattırabilirim?

  Müşavirliğimizden alacağınız Özel Öğrenci Tanıma Fişi ve pasaportunuz ile birlikte Konsolosluğumuza başvurunuz. Müşavirliğimize kesinlikle pasaport gönderimi yapmayınız.

 • Dosyamın açılmasının pratik yararları nelerdir?

  Dosya açtırdığınız ve her altı ayda bir yeni döneme kayıt belgenizi ve yıl sonlarında da transkriptlerinizi gönderdiğiniz takdirde; öğrenim seviyeniz için verilen yasal süre veya yaş sonuna kadar, askerlik tecil ve tehir işlemleriniz Müşavirliğimiz tarafından yaptırılmaktadır. Ayrıca gerekiyor ise pasaport sürenizi konsolosluğumuz kanalıyla uazatabilmeniz için Özel Öğrenci Tanıma Fişi düzenlenerek e-post adresinize gönderilebilmektedir.

 • Dosyam açılınca ne yapmalıyım?

  Dosyanızı işler durumda tutmanız gerekmektedir. Bu nedenle her öğrenim yılı başında güncel öğrenci belgenizi Müşavirliğimize göndermeniz gerekmektedir. Dosyasını güncellemeyen öğrencilerin dosyaları kapatılacak ve askerlik şubelerine konuyla ilgili bilgi verilecektir.

 • Öğrenci Tanıma Fişim elime geçtiğinde ne yapmalıyım?

  Belgede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeniz gerekmektedir.

 • Dosyamın açılması ne kadar süre alıyor?

  Belgeleriniz tam ve geçerli durumdaysa dosyanız aynı gün içinde açılır.

 • Öğrenciliğimi kim tanıyor?

  Eğitim Müşavirliğimiz.

 • Özel öğrencilik nedir?

  Yurt dışında üniversite öğrenimi gören veya lise mezunu olup dil öğrenimi gören ve resmi burslu olmayan öğrencilere özel öğrenci denilmektedir. Özel öğrencilerin askerlik erteleme ve pasaport uzatma işlemlerini yaptırabilmeleri için önce özel öğrenci dosyası açtırmaları gerekmektedir.

 • Başvuru yaptığım an dosyam açılmış sayılır mı?

  Hayır. Öğrenciliğiniz, adınıza Özel Öğrenci Fişi düzenlendikten sonra tanınmış sayılır. Özel Öğrenclik Tanıma Fişi, bizzat başvurularda tarafınıza teslim edilirken, e-posta adresinize de gönderilir.

 • Başvuruyu ne zaman yapmalıyım?

  Macristan'da öğrenim görülecek kuruma resmi kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra Müşavirliğimizde öğrenci dosyası açtırmak için başvuru yapabilirsiniz.

 • Dosya açtırma başvurusunu nereye yapabilirim?

  Gerekli evraklarla birlikte Müşavirliğimize bizzat ya da posta yoluyla başvuru yapabilirsiniz.

 • Özel öğrenci dosyası açtırmazsam Macaristan'dan aldığım diplomada sorun olur mu?

  Aldığınız diplomanın denkliğini onaylama işlemi YÖK'e bağlı olan ve MEB'in dışında olan bir işlemdir. Özel öğrencilik işlemleri Müşavirliğimiz tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla özel öğrenciliğinizi taıtmak veya tanıtmamak Macaristan'dan alacağınız diplomanın denkliğine etki etmez.

 • Özel öğrenci dosyası açtırmazsam ne olur?

  Macaristan'dayken pasaport uzatmanız gerekirse veya askerliğinizi ertelemeniz gerekirse bunu yapamazsınız.

 • Özel öğrenci dosyası açtırmak zorunda mıyım?

  Eğer pasaportunuzu Macaristan'da iken uzatmanız gerekmiyorsa veya askerliğinizi Macaristan'daki öğrenim nedeni ile ertelemeniz gerekmiyor ise zorunlu değilsiniz. Bilindiği gibi pasaport uzatma işlemleri Türkiye'den kolayca yapılmaktadır ve pasaportunuzu Türkiye'den uzatmak için özel öğrencilik gerekli değildir. Yine de yabancı bir ülkede öğrenim gören vatandaşlarımızın o ülkede bir sorunla karşılaşmaları halinde Büyükelçiliğin kendilerine daha kolay yardımcı olabilmesi için Müşavirliğimizde dosyalarının olması tavsiye edilir.

Budapest, Andrassy Ut 123, 1062, Hungary - 36 1 478 91 00/135

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.